یاداشت صدو پنجاه هشت : فرشته ها هم هوای ما را دارند

شیطان گاهی وسوسه می‌کند گاهی  خاطره‌ای را کم می‌کند و یا خاطره‌ای را زیاد می‌کند اما آزادی را از آدم نمی‌گیرد همان طوری که شیطان وسوسه می‌کند فرشته‌ها هم به ما عنایت  دارند 

 در روایاتی که مرحوم مجلسی(رضوان الله علیه)  نقل کردند که گاهی انسان جایی نشسته گناهی که بیست سال قبل کرده فوراً به یادش می‌آید این عنایت الهی است که فرشته‌ها این کار را می کنند  که انسان همان‌جا همان لحظه بگوید «أستغفر الله ربّی و أتوب إلیه»  یک وقت است که ﴿نَسِیَ مَا قَدَّمَتْ یَدَاهُ﴾[1]انسان  یادش رفته بیست سال قبل چه معصیتی کرده اینجا باید خودش را سرزنش کند که چرا گناهانم به یادم نیامد تا استغفار کنم اما اگر کسی یادش آمد که فلان وقت حرف بی‌جایی را زده  و یا , خلافی , معصیتی کرده همان لحظه که به یادش آمد باید برای خودش استغفار کند اینها عنایت الهی است اینها فضیلت الهی است بنابراین به یاد آمدن یک خاطرهٴ تلخ یا شیرین, ویا رخت بربستن یک خاطرهٴ تلخ یا شیرین به دست ما نیست  بشر بالأخره می‌تواند مرز شهرش, کشورش, و یا حتی آسمانش را ببندد اطوری که هیچ هواپیمایی بدون اجازهٴ  پرواز نکند این راه ممکن است اما بستن مرز دل مقدور نیست این فقط به دست مقلّب‌القلوب است مگر ما می‌توانیم  طوری زندگی کنیم که خاطره‌ای در دل ما خطور نکند یا از دل ما رخت برنبندد حافظهٴ ما ضعیف نشود این طور نیست که شیطان این کار را می‌کند, فرشته‌ها این کار را می‌کنند گاهی چیزهایی را به یاد آدم می‌آورند, گاهی چیزهایی را از یاد آدم می‌برند ولی انسان همچنان آزاد است و مختار ......[2]

پی نوشت : 

1. سوره کهف آیه 57 

2. درس تفسیر آیت الله جوادی آملی ذیل آیه 57 سوره کهف


منبع این نوشته : منبع
می‌کند ,یادش ,گاهی ,کرده ,الهی ,انسان ,معصیتی کرده ,گاهی چیزهایی ,همان لحظه ,عنایت الهی ,می‌کند فرشته‌ها