یاداشت صدو پنجاه هفت : مثل کارگر شهرداری باشیم!

 Image result for ‫کارگران شهرداری‬‎روی جهنم  پل معروف هست  که  بعضی ها به سرعت  مثل «البرق الخاطف»[1]  از روی آن می گذرند,  اما بعضی دیگر  افتان و خیزان می‌روند  الآن شما می‌بینید به خیلی ها پیشنهاد رومیزی و زیرمیزی می‌شود  با رقمهای درشت که به آسانی می‌گذرد یا رفتگری که در شهرداری کار می‌کند و وقتی  یک چک گرانبهایی را پیدا می‌کند  مخلصانه  اعلام  و به صاحبش برمی‌گرداند نکته اصلی اینجا هست که  کسانی به راحتی از پل صراط گذر می کند که از حرام به هر نحوش که باشد عبور می کنند.

پی نوشت :

وسائل الشیعه, ج8, ص307


منبع این نوشته : منبع